Włościańska 10/14, 01-710 Warszawa
+48 723 379 964

Reforma psychiatrii

Fundacja Druga Strona Lustra

Nasze działania przy reformie psychiatrii

Rozpoczynając naszą działalność w 2013 r. napotykaliśmy na wiele trudności z informowaniem o zakresie działalności Fundacji i z niechęcią do rozmawiania o zdrowiu psychicznym dzieci w przestrzeni publicznej. Narastający kryzys w psychiatrii dzieci i młodzieży spowodował, że udało się utworzyć „masę krytyczną”, która z impetem weszła w dyskurs publiczny i spowodowała, że wzrosło zainteresowanie społeczeństwa tym tematem, a tym samym i zwiększył się nacisk na decydentów, by zajęli się tą pilną sprawą.

Z dumą możemy przyznać, że byliśmy członkiem Zespołu Roboczego przy Rzeczniku Praw Dziecka, który był jednym z kół zamachowych powstającej reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Założenia reformy są słuszne, nawet jeśli nadal mają pewne niedociągnięcia czy błędy. Jednak tempo wdrażania zmian jest znacząco zbyt wolne w stosunku do coraz szybciej narastającego kryzysu, zwiększonego zapotrzebowania na pomoc psychologiczną i psychiatryczną oraz zwiększającej się liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży.

Wierzymy, że teraz głównym czynnikiem mogącym zmienić sytuację jest nacisk społeczeństwa na decydentów i tym samym, nadanie tej sprawie priorytetu. Narzędzia i założenia są już stworzone, teraz należy zacząć wdrażać je w życie i nie skupiać się na zadaniach „lukrujących” braki w pomocy psychologicznej jak np. tworzenie dodatkowych infolinii w stosunku do tych już działających, tylko zacząć skupiać się na tym, co realnie i długoterminowo może pomóc dzieciom, jak tworzenie oddziałów dziennych i ośrodków psychiatrii środowiskowej, umożliwiającej dzieciom leczenie w miejscu zamieszkania, bez konieczności zamykania go w szpitalu oraz oferowanie finansowych przez państwo szkolenie psychoterapeutycznych, zwiększających bazę specjalistów dostępnych dla dzieci.

Obecnie naszą rolę jako Fundacji widzimy w informowaniu jak najszerszego grona o tej konieczności oraz pojawianiu się wszędzie tam, gdzie taką wiedzę możemy przekazywać.

Zobacz jak możesz wesprzeć nasze działania.