Włościańska 10/14, 01-710 Warszawa
+48 723 379 964

Kontakt

Fundacja Druga Strona Lustra

Fundacja Druga Strona Lustra

Organizacja wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000456292
NIP 5252553936, REGON: 146631931

Mail: fundacja@drugastronalustra.org
Telefon: +48 723 379 964

Adres korespondencyjny:
ul. Włościańska 10/14, 01-710 Warszawa

Zobacz Statut Fundacji Druga Strona Lustra