Warsztaty w szpitalach

Dlaczego warsztaty?

Naszą flagową działalnością jest wspieranie dzieci przebywających na oddziałach psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej.

W weekendy dzieci są często bardzo osamotnione i pozbawione możliwości relaksu- nie ma prowadzonych żadnych zajęć, na cały oddział kilkudziesięciu dzieci jest tylko jedna świetlica z jednym telewizorem a personel jest w tym czasie mocno okrojony. Rodzice, dojeżdżając czasami z oddalonych o kilkaset kilometrów miejscowości, nie w każdy weekend mogą towarzyszyć swoim dzieciom. Zdarza się też tak, że u dzieci z trudną sytuacją rodzinną nie ma nikogo, kto mógłby przyjechać i wesprzeć w walce z chorobą.

Co robimy?

Odpowiedzią na taką sytuację są działania naszych wolontariuszy i akcje, które prowadzimy na wspieranych przez nas oddziałach. W każdy weekend dzieci mogą liczyć na naszą obecność. Przychodzimy obładowani grami i materiałami plastycznymi a przede wszystkim dobrą energią, uśmiechem i gotowością do wysłuchania. I wtedy na oddziale dzieje się magia…
Z wielu pojedynczych dzieci, siedzących w swoich szpitalnych pokojach czy kątach korytarza powstaje grupa. Grupa, która razem tworzy, słucha muzyki, żartuje. Grupa w której jest miejsce na indywidualność i na każde emocje- te radosne i te trudne. A ponad wszystko grupa, która wzajemnie dba o siebie. Dzieci i młodzież wiedzą, z jakimi konkretnie trudnościami mierzą się ich koledzy z oddziału i dbają, żeby nikt nie został zraniony oraz każdy miał swoje miejsce w grupie. To coś, czego my, wolontariusze, studenci i absolwenci psychologii uczymy się od nich na każdym kroku i co sprawia, że te zajęcia są tak poruszające.

Jak wyglądają nasze zajęcia?

Każde zajęcia mają jakiś „temat kreatywny”, wokół którego skupiamy swoją aktywność. Może to być tworzenie breloczków z modeliny, malowanie obrazów, wyplatanie bransoletek, czy zgrzewanie koralikowych wzorów ozdabiających później ściany szpitalnych pokoi. Jednak tak naprawdę to dzieci, z którymi pracujemy w danym tygodniu, ich potrzeby czy też zwyczajnie samopoczucie stanowi wyznacznik naszej aktywności. Rolą wolontariuszy jest słuchać, towarzyszyć i być aktywnym uczestnikiem zajęć. Jeśli wśród dzieci pojawia się inny pomysł niż proponowany przez nas temat, jesteśmy gotowi w trakcie zajęć kompletnie zmienić koncepcję danego warsztatu, wyszperać jakieś dodatkowe materiały i zrobić coś z niczego.

Szanujemy także indywidualne potrzeby młodych pacjentów. Staramy się na każde zajęcia zapewnić tylu wolontariuszy, żeby dzieci, które nie czują się dobrze w pracy w grupie, gorzej się czują danego dnia czy też potrzebują porozmawiać z jakimś zaufanym dorosłym, mogły otrzymać wsparcie indywidualne.

To co istotne, staramy się, żeby nasze zajęcia pełniły w jak najszerszym zakresie rolę terapeutyczną. Nie tylko pracujemy psychologicznie z grupą dzieci, dostarczamy im wsparcia w chorobie i łagodzimy samotność, ale też staramy się im pomóc w kontaktach z najbliższymi. Zajęcia nie są zamknięte, jeśli to możliwe zapraszamy też do sali rodziców i rodzeństwo odwiedzające dzieci. Także oni otrzymują materiały plastyczne i czasami po raz pierwszy mają okazję tworzyć jakąś pracę wspólnie z dzieckiem, poobserwować jak funkcjonuje ono w grupie rówieśniczej lub porozmawiać o swoich wątpliwościach z naszymi wolontariuszami. Wspierający rodzic, to skarb dla walczącego z trudnościami dziecka.

Cele warsztatów

Nasze zajęcia i prowadzący je wolontariusze mają za zadanie przede wszystkim:

 • towarzyszyć dzieciom tam i wtedy, gdy brakuje innych gotowych do wsparcia dorosłych
 • dać najmłodszym możliwość realizowania ich potrzeb do zabawy, przebywania w grupie, rozwijania kreatywności, swobodnej aktywności- tak trudnych do zmieszczenia w napiętym grafiku zajęć terapeutycznych w tygodniu
 • odciążyć dzieci przebywające na oddziale z poczucia stygmatyzacji wynikającej z profilu oddziału. Dążymy do tego, żeby każde dziecko i nastolatek czuł, że jest dla nas osobą, nie pacjentem, i ma takie same szanse, prawa do rozwoju i szacunku jak dzieci zdrowe
 • wzmocnić poczucie własnej wartości. Poprzez dobór różnorodnych zajęć artystycznych, ale i logicznych czy miniprojektów staramy się razem z dziećmi odnajdywać ich mocne strony i na nich budować ich powrót do zdrowia. Zależy nam, żeby dzieci były dumne z tego, co tworzą, stąd też duża wagę przykładamy do jakości oferowanych dzieciom aktywności i przynoszonych dla nich materiałów kreatywnych
 • dostrzegać wszystkie dzieci i zaopiekować się także tymi, które w codziennym życiu oddziału są mniej widoczne, a przez to często samotne
 • wspierać dzieci w relacjach z rodzeństwem i rodzicami
 • nieść uśmiech, energię i otwartość na potrzeby dzieci

Filozofia warsztatów

Każda odpowiedzialna praca z dziećmi i młodzieżą powinna być obudowana solidną wiedzą i założeniami teoretycznymi. Ciągle się szkolimy i doskonalimy swoje umiejętności profesjonalne, jednak oprócz nich stosujemy w Fundacji wewnętrzny kodeks, stanowiący „kręgosłup”, na którym opieramy swoje działania i który pomaga nam podejmować decyzje w trudnych sytuacjach.

Pracę na warsztatach opieramy zatem na kilku ważnych dla nas filarach:

 • Dziecko na oddziale psychiatrii ma dokładnie takie same prawa jak dziecko na oddziale somatycznym
 • Dziecku, niezależnie od przeżywanych trudności, należy się szacunek, traktowanie go w sposób podmiotowy oraz respektowanie jego potrzeb wynikających z samego faktu bycia dzieckiem czy nastolatkiem lub, przede wszystkim, człowiekiem
 • Dziecko ma prawo decydować o własnej aktywności w czasie wolnym. Nasze zajęcia są nieobowiązkowe, każdy uczestnik ma prawo na nie wchodzić i wychodzić w dowolnym momencie
 • Dziecko czy nastolatek uczestniczący w naszych zajęciach jest traktowany po partnersku, może swobodnie rozmawiać z wolontariuszami, zadawać pytania i proponować aktywności
 • Dziecko ma prawo wiedzieć i pytać o rodzaj prowadzonych przez nas działań czy powody podejmowanych przez nas decyzji
 • Uczestnicy zajęć są ich współtwórcami, rolą wolontariusza jest podążać za aktualnymi potrzebami dziecka
 • Dziecko i nastolatek ma prawo do pełnego wyrażania emocji, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz szacunku dla innych
 • Zajęcia mają być miejscem w którym każde dziecko czuje się komfortowo, stąd prowadzone są w duchu neutralnym światopoglądowo, przy podkreśleniu zachowania szacunku w dyskusji dla równości płci, różnorodności kulturowej, religijnej, orientacji seksualnej oraz rodzaju doświadczanych trudności psychicznych

Rolą warsztatów jest towarzyszenie dziecku w sytuacji gdy zawiedli inni dorośli. Chcemy zmieniać szpitalną rzeczywistość oraz wspierać dzieci, by jak najszybciej wracały do zdrowia i mogły w pełni realizować potencjał jaki w nich tkwi.

Galeria prac dzieci